#9 Tinkebell

DAMSKO
#9 Tinkebell
/

In deze aflevering gaan we met kunstena(a)r(es) Tinkebell in gesprek over kunst in corona-tijd, genderdiversiteit én -sensitiviteit, het subsidiesnelloket van de gemeente, Harrie uit West en haar inzet voor de vluchtelingenproblematiek.